Om Maria Nassos

Bakgrund

Maria Nassos född 1979 i Uppsala. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2003-2008 samt på flera förberedande konstskolor. Bor och verkar i Uppsala.

Lärarexamen i Bild och form från Göteborgs universitet 2012.  Erfarenhet av undervisning av ett vitt spektrum av åldrar. Från barn i förskoleklass, till vuxna på gymnasienivå och på förberedande konstskolor. Verkstadsansvarig för screentryck på Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän 2008-2013 och bedrev där även kurser genom Gerlesborgsskolans konstskola.

Är i dag verksam bildlärare inom Uppsala kommun samt adjungerad adjunkt i bild på Uppsala universitet.

Konstnärlig verksamhet

Jag har främst arbetat med måleri som medium under min utbildningstid samt under min tid som verksam konstnär.  Intresset är inriktat på bilden som mångdimensionell i form av yta och djup/form och berättelse.  Lager och skikt spelar mot varandra i ett bildrum som på många sätt är oändligt.

I min bildvärld är material, färg och komposition viktiga byggstenar för uttryck och stämning, men även innehåll och berättelse har stor betydelse. Skalan växlar från smått till stort, beroende på idé och ändamål. En inre bild eller ett fotografi får verka som förlaga och ett växelvis berättande sker med suggestiva abstrakta och föreställande motiv.

Många av mina målningar ändrar skepnad beroende på betraktarens avstånd eller närhet till verket. Olika ytor kan flyta samman, separeras eller flyta in i bakgrunden. Jag använder färgens och materialets egenskaper för att skapa en viss atmosfär genom fysiska avtryck, skrapade ytor och transparenta skikt i flera lager. Ibland kan även en enda ren yta får utgöra bakgrund till en bild då syftet är att motivet ska framträda särskilt tydligt.

Då verken är av föreställande karaktär är förlagan hämtad från gamla fotoalbum eller från ett eget bildarkiv. Ibland i form av en urplockad detalj som förstorats upp och ibland i form av ett motiv från ett helt fotografi. De abstrakta motiven är skapade utifrån en inre mental bild till en komposition. Oavsett abstrakta, figurativa och/eller föreställande element  visar konstverken på olika dimensioner där uppbyggnad, uttryck och innehåll skildras.

Separat och samlingsutställningar

Separatutställningar 2005-2017

Ingela S Gallery Stockholm, Galleri Jeanette Ölund i Borås, X:et Museet i Tumba, Gerlesborgsskolans Konsthall i Bohuslän, Preem AB i Lysekil, Galleri Mejan i Stockholm: Magisterutställning, Galleri Strömbom i Uppsala, Djurö konst och kultur, Nordens Ljus i Stockholm.

Samlingsutställningar 2003-2019

Uppsala Konstmuseum, Galleriet Offkonsten C/O Stadsteatern Uppsala, Karlskoga Konsthall, Supermarket Stockholm, Affordable Art Fair Stockholm, Ingela S Gallery Stockholm, Galleri Strömbom i Uppsala, Bohusläns Museum i Uddevalla, Grafiska sällskapet i Stockholm, Konstakademien i Stockholm, Galleri Operating Place i Stockholm, Grafikens Hus i Mariefred, Höglagret i Stockholm, Rådhuset i Söderköping, Galleri Svenska Bilder i Stockholm, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Offentliga uppdrag/Gestaltningsuppdrag

Studentstaden i Uppsala, Uppsalahem: Väggmålning i trapphus, december 2016.
Gottsunda Boulehall, Uppsala kommun: Målningar på mdf, 146 cm x15 meter, juni 2016.
Karlstads Centralsjukhus, Värmlands läns landsting: BIVA-avdelning för prematurvård, korridor. Digitaltryck på laminat, 8 meter x 90 cm, 2013.
Sävja kulturcentrum, Uppsala kommun: Tredelad målning i korridor, 120x70cm, 2012.
Entré till Psykiatriakut, Karlstad Centralsjukhus: Värmlands läns landsting. Måleri och tryck på mdf, 4x3meter, 2010.
Geotekniska institutet i Linköping. Statens konstråd: Målningar i matsal, 4mx70cm, 2009.
Preem AB Lysekil: Screentryck på plexiglas i korridor, 2,70 meter x 40 cm, 2008.
Uppsala kommunhus, Uppsala kommun: 7-delad målning i matsal, 305,5x122cm, 2009.

Representerad/inköpt av

Statens konstråd, Landstinget i Uppsala, Uppsala kommun, Värmlands läns landsting, Polisen i Stockholm, Örebro läns landsting, Lärarnas Riksförbund, Vårdförbundet, Brann Patient, Dalarnas läns landsting, Geotekniska institutet i Linköping, Preem AB, Bohusläns Museum, Microsoft, Sörmlands läns landsting, Apoteket AB och privata köpare.

Stipendier

Uppsala kommuns kulturstipendium, Sven X:et Erixsons stipendium, Konstakademien, Konstakademiens stipendienämnd (Axel Hirsch fond), Fam. Gustaf Tobisons stipendiefond, Stiftelsen Lise och Nils Kåresons Minnesfond, Elisabeth Ålanders fond, Gustaf och Ida Unmans Donationsfond, Getfotsfondens Grafikstipendium, Ann Margret Lindells Grafikstipendium, Ragni Kjellbergs fond, Axel och Sofia Alms Stiftelse, Johan och Hjalmar Kallenbergs stiftelse.