Offentlig konst

I bildmaterialet Offentlig konst visas beställda konstnärliga gestaltningsuppdrag och inköpt offentlig konst. I processen med konstnärliga gestaltningsuppdrag arbetar uppdragsgivaren i dialog med konstnären. Vald plats för konstverket, materiella förutsättningar och konstnärligt språk samverkar.